Record details

Title
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
Statement of responsibility
    Jiří Slavík, Pavel Kalenda, Karel Holub, Jaromír Sglunda
Other titles
    XVIII. československo-polská konference o důlní geofyzice, Horní Blatná 4.- 8. června 1988. (Variant.)
Author
    Holub, Karel
    Kalenda, Pavel
    Sglunda, Jaromír
    Slavík, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 81
Pages
    s. 115-126
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    hornoslezská pánev
    interpretace dat
    metoda seizmická
    přístroje
    rychlost elastických vln
    seizmologie
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Aktivity
    Automatizace
    OKR
    Postupů
    Seizmické
    Vyhodnocovacích
    Vyšetřování
Abstract (in czech)
   Automatickým zpracováním primárních seismických dat je získána lokalizace seismických jevů a je umožněn výpočet uvolněné seismické energie a výpočet dalších parametrů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012