Record details

Title
    Autorský a věcný register za roky 1953-1982
Other titles
    Autor and subject index for the years 1953-1982
    Avtorskij i predmetnyj ukazateľ 1953-1982
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 6
Pages
    s. 1-672
Year
    1982
Classfication no.
    016
Conspectus category
    01
Keyword
    1953-1982
    Autorský
    Register
    Roky
    Věcný
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2014
Import date
    12. 9. 2014