Record details

Title
    Azimuthal variation of Pg velocity in the Moldanubian, Czech Republic: observation based on a multi-azimuthal common-shot experiment
Author
    Bodoky, T.
    Brož, Milan
    Brückl, E.
    Gosar, A.
    Grad, M.
    Guterch, A.
    Hajnal, Z.
    Hegedüs, E.
    Hrubcová, Pavla
    Keller, G. R.
    Málek, Jiří
    Sumanovac, F.
    Špičák, Aleš
    Thybo, H.
    Vavryčuk, Václav
    Weber, F.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 387, 1/4
Pages
    s. 189-203
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Azimutální variace rychlosti Pg vln v Moldanubiku v České republice: pozorování z vícesměrného experimentu se společným bodem odpalu
    Rozsah: 15 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    continental crust
    Moldanubian
    Pg waves
Keyword
    Azimuthal
    Based
    Common-shot
    Czech
    Experiment
    Moldanubian
    Multi-azimuthal
    Observation
    Pg
    Republic
    Variation
    Velocity
Abstract (in czech)
   Je studována azimutální závislost rychlosti Pg vln v Moldanubiku, jež je krystalinickou jednotkou Českého masivu v České republice. Jsou použita měření z vícesměnného experimentu se společným bodem odpalu, jež proběhl v rámci refrakčního experimentu ALP 2002. Měření jsou doplněna profilovými refrakčními daty z experimentu CELEBRATION 2000
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013