Record details

Title
    Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov
Statement of responsibility
    Miroslav Ivanov
Other titles
    Basic dyke intrusions with magmatic accumulations of Fe-Ti minerals in the Hnilčík and Závadka area (west Carpathians)
Author
    Ivanov, Miroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 3
Pages
    s. 213-226
Year
    1986
Notes
    2 obr., 5 fot., 7 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Keyword
    Akumuláciami
    Bázické
    Dajkovité
    Fe-Ti
    Hnilčíka
    Intrúzie
    Magmatickými
    Minerálov
    Oblasti
    Závadky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012