Record details

Title
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
Statement of responsibility
    Pavel Čtyroký
Other titles
    Bílovice Formation - a new lithostratigraphical unit for the Sarmatian in the Moravian part of the Vienna Basin
Author
    Čtyroký, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 4
Pages
    s. 433-440
Year
    2000
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    bílovické souvrství
    biostratigrafie
    biozóna
    chronostratigrafie
    litostratigrafická jednotka
    litostratigrafie
    miocén
    sarmat
    stratotyp
    vídeňská pánev
    Západní Karpaty
Geographical name
    Čejč (Hodonín)
    ČR-Morava
    Podivín (Břeclav)
    Velké Bílovice (Břeclav)
Keyword
    Bílovické
    Jednotka
    Litostratigrafická
    Moravě
    Nová
    Pánve
    Sarmat
    Souvrství
    Vídeňské
Abstract (in english)
   A new lithostratigraphic unit, the Bílovice Formation had been proposed for sediments of the Sarmatina stage in the Moravian part of the Vienna Basin. As the type-sections a locality and the borehole Čej-10 at the vicinity of the village Velké Bílovice (District of Břeclav) had been chozen
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012