Record details

Title
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
Author
    Nekvasilová, Olga
    Žítt, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bohemia centralis
Vol./nr.
    Roč. 23, -
Pages
    s. 23-30
Year
    1994
Keyword
    Běstvina
    české
    Doubravou
    Fosílií
    Kolínská
    Křídové
    Litofaciální
    Oblast
    Pánve
    Pozoruhodný
    Příbřežních
    Ronova
    Sedimentech
    Spodnoturonských
    Výskyt
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012