Record details

Title
    Břetislav Balatka, seventy-years old
Statement of responsibility
    Václav Přibyl
Other titles
    RNDr. Břetislav Balatka, CSc., sedmdesátiletý
Author
    Přibyl, Václav, 1937-
Language
    anglicky
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 36, no. 2
Pages
    p. 5-18
Year
    2001
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    016
    50(091)
    551.4
    929
Conspectus category
    01
    55
    929
Subject group
    bibliografie
    biografie
    geomorfologie
    historie geologie
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    terasa říční
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Balatka
    Břetislav
    Old
    Seventy-years
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012