Record details

Title
    B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
Other titles
    B.2.1. Change of ratio base cations/aluminium in soil solution as a cause of spruce stands decline
Author
    Hruška, Jakub
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2005
Source title - monograph
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
Thesaurus term
    base cations, aluminium, norway spruce, soil solution
Keyword
    B.2.1
    Bazických
    Hliníku
    Jako
    Kationtů
    Poměru
    Porostů
    Poškození
    Příčina
    Půdním
    Roztoku
    Smrkových
    Změna
Abstract (in czech)
   Kapitola popisuje vliv změn poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku na zdravotní stav smrků.
Abstract (in english)
   B.2.1. Change of ratio base cations/aluminium in soil solution as a cause of spruce stands decline
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014