Record details

Title
    B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
Other titles
    B.2.2. Base cations/aluminium ratio and status of spruce stands in the Czech republic
Author
    Cudlín, Pavel
    Hruška, Jakub
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2005
Source title - monograph
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
Thesaurus term
    Base cations, aluminium, norway spruce, czech republic, forest health
Keyword
    B.2.2
    Bazických
    České
    Hliníku
    Kationtů
    Poměr
    Porostů
    Republice
    Smrkových
    Stav
Abstract (in czech)
   Popisuje vztah mezi poměrem bazických kationtů a hliníku na 14 výzkumných plochách v ČR
Abstract (in english)
   B.2.2. Base cations/aluminium ratio and status of spruce stands in the Czech republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014