Record details

Title
    BCF underground rock laboratory in Hungary - application of numerical methods to evaluation and interpretation of large scale in situ tests
Other titles
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami