Record details

Title
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
Statement of responsibility
    Mojmír Eliáš
Other titles
    Baška development of the Silesian unit and its possible equivalents
Author
    Eliáš, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 45-47
Year
    2000
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    křída
    litofacie
    litostratigrafie
    mapa geologická
    slezská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
Keyword
    15-42
    15-44
    24-21
    25-12
    25-14
    25-22
    Bašský
    Bohumín
    Ekvivalenty
    Frýdek-Místek
    Hranice
    Jednotky
    Jičín
    Karviná
    Meziříčí
    Nový
    Slezské
    Valašské
    Vývoj
Abstract (in english)
   The Baška development of the Silesian unit has a broader distribution as it was supposed early. It represents the fully developed succession of the Upper Jurassic up to Early Paleocene rocks (it means with fully developed Těšín-Hradiště Formation) with frequent slump bodies with clasts of the Štramberk Limestone. Its equivalents on the polish territory are probably parts of the Klippen Unit (Klippe of Innvald, which are similar to Kojetín Member etc)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012