Record details

Title
    Back Analysis for effective design of bolt reinforcement - A case study for design of shaft
Author
    Kolcun, Alexej
    Malík, Josef
    Mohnot, J. K.
    Prasad, V.V.R.
Conference
    World Tunnel Congress - 2008, Underground Facilities for Better Environment and Safety - India (22.09.2008-24.09.2008 : Agra, Indie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    World Tunnel Congress 2008 - Proceedings
Pages
    S. 305-312
Notes
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR
    Projekt: GA103/08/1700, GA ČR
    Překlad názvu: Inverzní analýza pro efektivní instalaci kotevní výztuže - studie pro návrh šachty
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    back analysis
    concrete lining of shaft
Keyword
    Analysis
    Back
    Bolt
    Case
    Design
    Effective
    Reinforcement
    Shaft
    Study
Abstract (in czech)
   V tomto článku je popsána inverzní analýza umožňující určit některé složky horizontálního napětí. Jako vstupní data pro inverzní analýzu jsou použity deformace betonové výztuže šachty.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012