Record details

Title
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
Statement of responsibility
    Alfred Majerowicz
Other titles
    Izučenije cirkonov kak indikatora petrogenezisa nekotorych granotoidnych porod dolniegi Šlonska
    Sborník příspěvků konference "Akcesorické minerály" (Variant.)
Author
    Majerowicz, Alfred
Language
    polsky
Source title - serial
    Folia Univ. Purkyn. brun., Geol.
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 3
Pages
    s. 63-69
Year
    1981
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Ruské resumé
Classfication no.
    552
Conspectus category
    549
Keyword
    Badania
    Cyrkonów
    Dolnego
    Granitoidowyc
    Jako
    Niektórych
    Petrogenetycznych
    Skałach
    Sląska
    Wskaźników
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2014
Import date
    20. 5. 2014