Record details

Title
    Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
Statement of responsibility
    Michal Kováč, Aida Andreyeva-Grigorovich, Zlatan Bajraktarević, Rostislav Brzobohatý, Sorin Filipescu, László Fodor, Mathias Harzhauser, András Nagymarosy, Nestor Oszczypko, Davor Pavelić, Fred Rögl, Bruno Saftić, Ľubomír Sliva and Barbara Studencka
Author
    Andrejeva-Grigorovič, Aida S.
    Bajraktarević, Zlatan
    Brzobohatý, Rostislav, 1938-
    Filipescu, Sorin
    Fodor, László
    Harzhauser, Mathias
    Kováč, Michal, 1952-
    Nagymarosy, András
    Oszczypko, Nestor
    Pavelić, Davor
    Rögl, Fred
    Saftić, Bruno
    Sliva, Ľubomír
    Studencka, Barbara
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 58, no. 6
Pages
    p. 579-606
Year
    2007
Notes
    5 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    akreční klín
    baden
    biostratigrafie
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa paleogeografická
    mikrodeska
    miocén
    paleogeografie
    paleoklima
    pánev zaoblouková
    Paratethys
    předhlubeň
    sedimentologie
    stratigrafie sekvenční
    tektonika
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
    vulkanismus
    změna mořské hladiny
Geographical name
    Evropa střední
    Karpaty
    Panonská pánev
Keyword
    Badenian
    Central
    Changes
    Climate
    Eustatic
    Evolution
    Paleogeography
    Paratethys
    Sea
    Sea-level
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012