Record details

Title
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
Statement of responsibility
    Petr Pauliš
Other titles
    Baia Sprie and Cavnic - important base metal ore deposits of Romania
Author
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 9
Pages
    s. 280-281
Year
    1991
Notes
    6 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    antimonit
    báňská historie
    baryt
    ložisko žilné
    mineralogie
    sbírka
    sfalerit
    sulfidy a sulfosoli
    tetraedrit
Geographical name
    Rumunsko
Keyword
    Baia
    Cavnic
    Ložiska
    Polymetalická
    Rumunska
    Sprie
    Významná
Abstract (in czech)
   Ložiska rud Pb-Zn-Cu-Ag-Au Baia Sprie a Cavnic v revíru Baia Mare v sz. Rumunsku jsou spjata s miocenním vulkanismem. Rudní žíly, těžené v současné době do hloubky kolem 1000 m, jsou charakteristické pestrým minerálním složením a hojnými drůzovými dutinami. V článku jsou stručně popsány nejznámnější sběratelsky zajímavé minerální druhy a základní informace pro návštěvníky. K místním mineralogickým specialitám patří např. andorit, semseyit a fizelyit, které byly poprvé popsány
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012