Record details

Title
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
Statement of responsibility
    Peter Baláž, František Špaldon, Alena Luptáková, Zdeněk Bastl, Milan Škrobian, Tomáš Havlík
Other titles
    Bacterial leaching of ferric sulphate reaction products
Author
    Baláž, Peter
    Bastl, Zdeněk
    Havlík, Tomáš
    Luptáková, Alena
    Škrobian, Milan
    Špaldon, František
Language
    slovensky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 6
Pages
    s. 159-163
Year
    1990
Notes
    4 fot., 1 tab., 7 diag.
Subject group
    bakteriální loužení
    difrakce rentgenová
    minerály
    parametr
    rudy Cu
    výtěžnost
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovinky
Keyword
    Bakteriálne
    Lúhovanie
    Produktov
    Reakcie
    Síranom
    železitým
Abstract (in czech)
   Byly sledovány vlastnosti chalkopyritu vylouženého předběžně kyselým roztokem síranu železitého a možnosti jeho dalšího bakteriálního loužení kulturou Thibacillus ferooxidans. Povrch rudních zrn byl sledován elektronovým mikroskopem ve spojení s mikroanalytickou jednotkou EDAX. Jsou uvedeny podmínky obou procesů loužení. Využití jejich kombinace je výhodné zejména v případech,kdy samotný chemický proces je málo účinný z důvodů chemismu loužení, energetické náročnosti nebo při zpracování odpadů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012