Record details

Title
    Baltica-related acritarchos from Southern Moravia (Early Cambrian)
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    47 /2003/, 1-4
Pages
    s. 189-192
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Baltická akritarcha z jižní Moravy (spodní kambrium)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Baltica
    Early Cambrian
    palaeogeography
    plant microfossils
Keyword
    Acritarchos
    Baltica-related
    Cambrian
    Early
    Moravia
    Southern
Abstract (in czech)
   Diverzifikovaná společenstva fosilního mořského mikroplanktonu byla získána z t. zv. bazálních klastik. Akritarcha jsou výborně zachovaná a dokládají raně kambrické stáří analyzovaných vzorků. Složení fosilních asociací naznačuje blízkost společenstev z jižní Moravy s fytoplanktonem Východoevropské platformy.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012