Record details

Title
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
Statement of responsibility
    Milan Bobro
Author
    Bobro, Milan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 9
Pages
    s. 149-252
Year
    1989
Notes
    1 obr., 2 foto, 1 tab
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Rudy.
Classfication no.
    504.05
Subject category
    geochemie životního prostředí
    průvodní jevy a důsledky těžby surovin
    Slovenské rudohorie
    technologie a úpravnictví nerostných surovin
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Keyword
    Bansko-úpravnická
    činnosť
    Imisiách
    Jej
    Niektorých
    Spiši
    Strednom
    škodlivin
    Vplyv
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012