Record details

Title
    Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
Author
    Martinec, Petr
    Petrů, J.
    Ščučka, Jiří
    Vavro, Leona
    Vavro, M.
    Žoček, F.
Conference
    Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin (01.10.2008-03.10.2008 : Oščadnica, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin
Pages
    S. 1-9
Notes
    Překlad názvu: Unique colour Cetraceous sandstone from quarry Javorka in Lázně Bělohrad
    Rozsah: 9 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    bělohrad sandstone
    physical-mechanical properties
Keyword
    Barevně
    Bělohrad
    Javorka
    Křídový
    Lázních
    Lomu
    Pískovec
    Unikátní
Abstract (in czech)
   Předložený příspěvek podává přehled o geologických poměrech, mineralogicko-petrografickém složení a fyzikálně-mechanických a trvanlivostních vlastnostech jednoho, barevně a texturně neobvyklého pískovce české křídy. Tímto kamenem je narůžovělý až nafialovělý pískovec,v současnosti těžený v lomu Javorka v Horní Nové Vsi u Lázní Bělohradu, a proto někdy označovaný také jako bělohradský pískovec.
Abstract (in english)
   Presented contribution gives a summary of geologocal conditions, mineragical and petrographic compositions and physical-mechanical durability properties of one, in colour and texture unusual sandstone of Czech Cetraceous Period. This stone is slightly pink and violet sandstone, nowadays exploited in qarry Javorka in Horní Nová Ves by Lázně Bělohrad and therefore sometimes also called Bělohrad sandstone.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012