Record details

Title
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
Other titles
    Barrandien in movement - structure and tectonic evolution of the Prague syncline
Author
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
Pages
    3
Notes
    Akce: 2006/10/19 ; Slavonice
Thesaurus term
    Barrandian
    tectonics
Keyword
    Barrandien
    Pohybu
    Pražského
    Stavba
    Synklinoria
    Tektonický
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Tektonický vývoj pražské pánve během variské orogeneze dobře odpovídá vývoji čelních částí alpinských orogénů.
Abstract (in english)
   Structural evolution of prague basin during variscan orogeny could be compared to frontal part of typical alpine orogones.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012