Record details

Title
    Barrenian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Author
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Geologica Polonica
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 4
Pages
    s. 407-423
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Barrémští a spodnoapští amoniti z godulské fácie Slezské jednotky ve vnějších Západních Karpatech, Česká republika
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    ammonites
    biostratigraphy
    Lower Cretaceous
Keyword
    Ammonites
    Aptian
    Barrenian
    Carpathians
    Czech
    Early
    Facies
    Godula
    Outer
    Republic
    Silesian
    Unit
    Western
Abstract (in czech)
   Ze spodnokřídových hradišťských souvrství Slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty) z oblasti moravskoslezských Beskyd je popsáno 15 amonitových druhů, z nichž jeden je druh nový. Popsaní amoniti dokumentují časové rozpětí spodního barrému až bazálního aptu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012