Record details

Title
    Barytokalcit z Příbrami
Statement of responsibility
    Jaroslav Hyršl
Other titles
    Barytocalcite from Příbram
Author
    Hyršl, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 3
Pages
    s. 103
Year
    1995
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    Barrandien
    karbonáty
    krystalová struktura
    mineralogie topografická
    mřížkové konstanty
    parageneze
    rudy barevných kovů
Subject category
    barytokalcit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Barytokalcit
    Příbrami
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012