Record details

Title
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
Statement of responsibility
    Luboš Med
Other titles
    Barite veins at Bohousová near Žamberk
Author
    Med, Luboš
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    s. 83-89
Year
    2000
Notes
    2 obr., 2 fot., 6 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    baryt
    granit
    hematit
    křemen
    lokalita mineralogická
    ložisko barytu
    mineralogie topografická
    průzkum ložiska
    rula
    sběratelství
    sulfidy
    zábřežské krystalinikum
    žíla rudní
Geographical name
    Bohousová (Ústí nad Orlicí)
    ČR-Čechy
    Záchlumí (Ústí nad Orlicí)
Keyword
    Barytové
    Bohousové
    Žamberka
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012