Record details

Title
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
Statement of responsibility
    Zdeněk Dolníček
Other titles
    Barium in white micas of the Nectava orthogneisses
Author
    Dolníček, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Vol./nr.
    Č. 14
Pages
    s. 77-81, 1 s. obr. příl.
Year
    2012
Notes
    1 obr., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Classfication no.
    550.4
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    baryt
    chemismus minerálů
    metamorfóza
    moravikum
    ortorula
    rekrystalizace
    slídy
    vrásnění variské
Geographical name
    Morava (Česko)
    Nectava (Svitavy, Moravská Třebová)
Keyword
    Baryum
    Dlídách
    Nectavských
    Ortorul
    Světlých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014