Record details

Title
    Basin opening in the Lower Miocene strike-slip zone in the SW part of the Western Carpathians
Statement of responsibility
    Michal Kováč, Ivan Baráth, Ivan Holický, František Marko, Igor Túnyi
Author
    Baráth, Ivan
    Holický, Ivan
    Kováč, Michal, 1952-
    Marko, František
    Túnyi, Igor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 1
Pages
    p. 37-62
Year
    1989
Notes
    11 obr., 16 foto, 2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    geodynamika, regionální geologie
    neogén
    sedimentologie, litologie
    Západokarpatská soustava
Keyword
    Basin
    Carpathians
    Lower
    Miocene
    Opening
    Strike-slip
    SW
    Western
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012