Record details

Title
    Basin-wide isochronic correlation of the Badenian shallow-water gypsum strata in Ukraine, Poland and the Czech Republic
Statement of responsibility
    Maciej Babel, Andrij Boguckij
Other titles
    International Conference Carpathian Foredeep Basin - Its evolution and mineral resources, Kraków, 17.-18.9.1999 - Abstracts (Variant.)
Author
    Babel, Maciej
    Boguckij, Andrij
Language
    anglicky
Source title - serial
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego
Vol./nr.
    Vol. 387
Pages
    p. 89-90
Year
    1999
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Subject group
    baden
    evapority
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    miocén
    prostředí mělkovodní
    sádrovec
Geographical name
    ČR-Morava
    Kobeřice (Opava)
    Polsko
    Ukrajina
Keyword
    Badenian
    Basin-wide
    Correlation
    Czech
    Gypsum
    Isochronic
    Poland
    Republic
    Shallow-water
    Strata
    Ukraine
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012