Record details

Title
    Bauxitová ložiska v pohoří Parnassos a Giona ve středním Řecku
Statement of responsibility
    Marek Grmela
Author
    Grmela, Marek
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 9
Pages
    s. 284-286
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    bauxit
    geologická prozkoumanost
    ložiska nerud
    ložisko zvětrávací
    sedimenty karbonátové
    technologie zpracování
Geographical name
    Pohoří Giona
    Pohoří Parnassos
    Řecko-Thrákie
Keyword
    Bauxitová
    Giona
    Ložiska
    Parnassos
    Pohoří
    Řecku
    Středním
Abstract (in czech)
   Bauxitová ložiska v dané oblasti patří k mediteránním ložiskům krasového typu. Akumulace bauxitu jako produktu lateritického zvětrávání jsou vázány na závrty ve fosilním povrchu zkrasovatělých mesozoických vápenců. Typické pro ně je i uklonění, způsobené zvrásněním nosných karbonatických hornin. Kromě poznatků z oblasti geologie ložiska podává článek informace o metodách průzkumu a těžby ložisek.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012