Record details

Title
    Bayesian Monte Carlo for MT tensor decomposition
Author
    Červ, Václav
    Menvielle, M.
    Pek, Josef
Conference
    Kolloquium elektromagnetische Tiefenforschung (21. : 03.10.2005-07.10.2005 : Holle, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Protokoll über das Kolloquium elektromagnetische Tiefenforschung (05)
Pages
    s. 146-155
Notes
    Projekt: GA205/04/0740, GA ČR3cav_un_auth*0000921
    Projekt: GA205/04/0746, GA ČR3cav_un_auth*0000922
    Překlad názvu: Dekompozice MT tensoru užitím Bayesovské Monte Carlo metody
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bayesian stochastic methods
    magnetotellurics
    tensor decomposition
Keyword
    Bayesian
    Carlo
    Decomposition
    Monte
    MT
    Tensor
Abstract (in czech)
   Magnetotelurická směrová analýza a dekompozice tensoru impedance jsou základní nástroje užívané k ověření lokální/regionální stavby elektrického modelu struktury stejně jako k vyjádření kvantitativní informace jak o regionálním vodiči, často se specifickou symetrií, tak o lokálním zkreslení.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013