Record details

Title
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
Author
    Gilíková, H.
    Mikuláš, Radek
    Vavrdová, Milada
Conference
    Paleontologická konference (5. : 17.06.2004-18.06.2004 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    5. paleontologická konference
Pages
    s. 37-38
Notes
    Překlad názvu: Basal clastics in southern Moravia: Age and paleogeography
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    basal clastics
    ichnofabric
    southern Moravia
Keyword
    Bazální
    Jižní
    Klastika
    Moravě:stáří
    Paleogeografie
    Vrtech
Abstract (in czech)
   Mikrofloristická a faunistická data zjištěná na jižní Moravě potvrzují blízkost sedimentárního pokryvu Brunovistulika s Fennosarmatskou platformou.
Abstract (in english)
   Microfloral and faunistic data ascertained in basal clastics in southern Moravia indicate close relationship between sedimentary cover of the Brunovistulicum and the Fennosarmatian platform.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012