Record details

Title
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
Statement of responsibility
    Mojmír Opletal, Ferry Fediuk
Other titles
    Basaltic explosive breccia with xenoliths near Kytlice in the Česká Lípa district (N-Bohemia) - a deep "borehole" into the Cretaceous basement
Author
    Fediuk, František, 1929-
    Opletal, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 169-173
Year
    2003
Notes
    1 obr., 2 diagr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    analýza petrografická
    bazalt
    brekcie vulkanická
    chemismus hornin
    diatrema
    geologie hlubinná
    granitoidy
    vulkanity Českého středohoří
    xenolit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kytlice (Děčín, Děčín)
Keyword
    Bazaltoidní
    Brekcie
    Česká
    Do
    Explozivní
    Hlubinný
    Křídy
    Kytlice
    Lípa
    Okrese
    Podloží
    Vrt
    Xenolity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012