Record details

Title
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
Statement of responsibility
    Anton Hrnčář, Samuel Hruškovič
Other titles
    Basalts of the Cerová vrchovina Mts. and possibilities of their further use, Western Slovakia
Author
    Hrnčář, Anton
    Hruškovič, Samuel
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 5
Pages
    s. 465-470
Year
    1989
Notes
    4 obr., 4 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    50
Subject category
    čediče a jejich paleovulkanické ekvivalenty
    neovulkanity Západních Karpat
    petrurgický čedič
    stavební kámen a kamenivo
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika nerudních surovin
    zpracování hromadných dat, statistika, matematika, modelování, výpočetní technika
Keyword
    Bazalty
    Cerovej
    ďalšieho
    Možnosti
    Vrchoviny
    Využívania
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012