Record details

Title
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
Other titles
    Bechlejovice fault field near Děčín (North Bohemia); the deepest subsided tectonic segments of the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    Bechlejovice fault field, Upper Cretaceous, Paleogene, volcanosedimentary complex, České středohoří Mts, North Bohemia
Keyword
    Bechlejovické
    české
    Děčína
    Kry
    Křídové
    Nejvíce
    Pánvi
    Pole
    Tektonicky
    Zaklesnuté
    Zlomové
Abstract (in czech)
   Geologické řezy založené na geologickém mapování a vrtech umožnily charakterizovat zaklesávající tektonické bloky u Děčína. Bloky tvoří zlomové pole, nazvané dle obce Bechlejovice. Pole je protaženo ve směru S-J a navazuje na děčínské zlomové pole. Zlomy dislokují křídové a paleogenní sedimenty a třetihorní vulkanosedimentární komplex Českého středohoří. Pole je situováno v sz. křídle benešovské synklinály a utvářelo se během nejméně dvou fází. První fáze proběhla před paleogenní sedimentací, druhá po vzniku vulkanosedimentárního komplexu. Nejjižnější bloky ve zlomovém poli jsou nejhlubšími v české křídové pánvi, s bází křídy v úrovni -700 m.
Abstract (in english)
   Bechlejovice fault field near Děčín (North Bohemia); the deepest subsided tectonic segments of the Bohemian Cretaceous Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014