Record details

Title
    Bechyňské koule
Statement of responsibility
    Stanislav Chábera
Other titles
    The ferriferous concretions of the Bechyně Type
Author
    Chábera, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 2
Pages
    s. 71-72
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    budějovická pánev
    diagenetické struktury
    konkrece
    písek
    pískovce
    třeboňská pánev
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Jihočeský kraj
Keyword
    Bechyňské
    Koule
Abstract (in czech)
   Žlutohnědé až temně šedé kulovité, vejčité, někdy i ploché útvary o průměru 5-15 cm vznikají diagenezí v písčitých sedimentech jihočeských pánví. Vnitřní části bývají vyplněny pískem nebo jílem obdobného složení jako okolní prostředí.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012