Record details

Title
    Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla
Other titles
    Lepiota elaiophylla - a Lepiota with yellow lamellae, its first finds in the Czech Republic and remarks to the similar L. xanthophylla
Author
    Antonín, Vladimír
    Holec, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mykologické Listy
Vol./nr.
    Roč. 106, č. únor
Pages
    6
Year
    2009
Thesaurus term
    Agaricales
    mycology
    taxonomy
Keyword
    Bedla
    České
    Druhu
    Elaiophylla
    Lepiota
    Nálezy
    Olivolupenná
    Podobnému
    Poznámky
    První
    Republice
    Xanthophylla
Abstract (in czech)
   V článku jsou stručně komentovány první dva nálezy nedávno popsaného druhu Lepiota elaiophylla v České republice. Nález z Prahy už byl podrobně popsán v časopisu Mycotaxon, nález z Brna je zde prezentován poprvé. Stručně je probrána ekologie a rozšíření druhu a jeho rozdíly oproti podobnému druhu L. xanthophylla. Pro oba druhy jsou zde navržena česká jména.
Abstract (in english)
   Two finds of Lepiota elaiophylla Vellinga et Huijser from the Czech Repub-lic are published and discussed. In Praha (Prague), the fungus was found on soil in a large flowerpot with a horticultural variety of Guzmania sp. (Bromeliaceae), bought in a flower shop and later kept in a heated room of a rectory (in 2007). The find was already published in detail in Mycotaxon 105. In Brno, fruitbodies were found in a flowerpot with Dracaena sp. in a private flat (in 2001). The latter find is published here for the first time.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012