Record details

Title
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
Author
    Košler, J.
    Pedersen, R. B.
    Sláma, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Contributions to Mineralogy and Petrology
Vol./nr.
    Roč. 154, č. 3
Pages
    s. 335-356
Year
    2007
Notes
    Projekt: 264/2005/B-GEO, Grant Agency of the Charles University, CZ
    Překlad názvu: Chování zirkonu ve vysoce metamorfovaných horninách - isotopické složení Hf, stopové prvky a studium texturních vztahů
    Rozsah: 22 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    decompression
    garnet
    granulite
    Hf isotopes
    ICP-MS
    laser ablation
    metamorphic reaction
    U-Pb dating
    zircon
Keyword
    Behaviour
    Elements
    Evidence
    Hf
    High-grade
    Isotopes
    Metamorphic
    Rocks
    Studies
    Textural
    Trace
    Zircon
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá chováním zirkonu ve vysoce metamorfovaných horninách - granulitech. Pomocí izotopického složení Hf, koncentrací stopových prvků a studium texturních vztahů byla studována dekompresní reakce rozpadu granátu. Bylo zjištěno, že tato reakce uvolňuje Zr potřebné pro růst zirkonu a že tato reakce proběhla ca. 7 Ma po peakových metamorfních podmínkách vývoje granulitu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012