Record details

Title
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
Statement of responsibility
    Láník V.
Author
    Láník, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - monograph
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts
Pages
    s. 69
Classfication no.
    553.5/.8
Conspectus category
    553
Subject group
    ekonomika surovin
    konference
    kvartér Českého masivu
    ložisko kaolinu
    ložisko reziduální
    úpravnictví
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČR-Čechy
    Horní Bříza (Plzeň-sever, Třemošná)
    Kaznějov (Plzeň-sever, Plasy)
Keyword
    Beneficiated
    Czech
    Kaolin
    Production
    Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012