Record details

Title
    Bently Systems - Geoinženýrské produkty pro rok 2001
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 2
Pages
    s. 61
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Bently Systems - Geoengineering products for year 2001
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    GIS
    software
Keyword
    2001
    Bently
    Geoinženýrské
    Produkty
    Rok
    Systems
Abstract (in czech)
   Společnost Bentley Systems nabízí uživatelům nové verze svých geoinženýrských produktů, včetně produktů s podporou Oracle 8i Spatial. Tyto nové softwarové verze umožňují dokonalejší využití GIS produktů společnosti.
Abstract (in english)
   Company Bentley Systems offers for the users new versions of their geoengeneering products, inclusive products with support Oracle 8i Spatial. These new version of software enable better use of GIS products of company.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012