Record details

Title
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
Statement of responsibility
    Josef Franče
Other titles
    Bentonites in the eastern part of the Doupovské hory Mts.
Author
    Franče, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Vol./nr.
    Roč. 30
Year
    1992
Notes
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Subject group
    Doupovské hory
    geneze ložiska
    geofyzikální průzkum
    ložisko bentonitu
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    prognózy
    struktury ložiskové
    zásoby
    zkoušky technologické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Bentonity
    části
    Doupovských
    Hor
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012