Record details

Title
    Berghaus' physikalischer Atlas: surprising content and superior artistic images
Author
    Kozák, Jan
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 3
Pages
    s. 599-610
Year
    2002
Notes
    Překlad názvu: Berghausův fyzikální atlas: překvapivý obsah a vynikající umělecké ztvárnění
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    collection of maps
    natural history
    natural sciences
Keyword
    Artistic
    Atlas
    Berghaus
    Content
    Images
    Physikalischer
    Superior
    Surprising
Abstract (in czech)
   Fyzikální atlas, kolekce map a obrazů pokoušející se zachytit všechny vědecké poznatky o přírodní historii světa, vyšel v několika vydáních během 19. století. Představuje mimořádně cenný příspěvek, který podstatně ovlivnil rozvoj přírodních věd v 19. století.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013