Record details

Title
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphishe Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang
Author
    Hradecká, L.
    Lobitzer, H.
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, L.
Language
    německy
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch
Vol./nr.
    Roč. 146, 1-2
Pages
    s. 132-133
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Report 2005 - facial and biostratigraphical investigation in the Gosau-Neualm near Russbach -Pass Gschütt -map sheet 95 St. Wolfgang
    Překlad názvu: Zpráva o faciálním a biostratigrafickém výzkumu v oblasti Gosau-Neualm u Russbachu-Pass Gschütt, list mapa 95 St. Wolfgang
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Austria
    Gosau Fm.,
    Northern Calcareous Alps,
    paleontology
    sedimentology
Keyword
    95
    2005
    Bericht
    Biostratigraphishe
    Blatt
    Fazielle
    Gosau
    Gschütt
    Neualm
    Pass
    Russbach
    St
    über
    Untersuchungen
    Wolfgang
Abstract (in czech)
   Kromě silně fosiliferních šedých prachovců se ?sladkovodními -brakickými gastropody, byly studovány šedé písčité prachovce z oblasti Randobachu, obsahující vápnité nanofosilie střednoconiackého stáří a rostlinné mikrofosilie svrchnoturonského až coniackého stáří, doprovázené přeplavenými sporomorfami permského stáří.
Abstract (in english)
   Besides grey siltstones with ?freshwater or brackish gastropods, grey sandy siltstones (blackshales) near Randobach occur. No foraminifers appear. Calcareous nannofossils evidenced the middle Coniacian age. Two various groups of palynomorphs are found- first one of the Upper Turonian-Coniacian age and second redeposited from the Permian.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012