Record details

Title
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
Other titles
    Report 2005 about geological investigation on the Quaternary sediments on the sheet 39 Tulln
    Zpráva o geologickém výzkumu kvartérních sedimentů na listu 39 Tulln
Author
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
    Smolíková, Libuše
Language
    německy
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Vol./nr.
    Roč. 146, č. 1+2
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    Quaternary, loess, fossile soils,Micromorphology
Keyword
    39
    2005
    Aufnahmen
    Bericht
    Blatt
    Geologische
    Quartär
    Tulln
    über
Abstract (in czech)
   Během základního výzkumu a mapování na listu 39 Tulln bylo nově zpracováno celkem 13 nových kvartérních lokalit s fosilními půdami (spodní až svrchní pleistocén).
Abstract (in english)
   During the mapping on the sheet 39 Tulln was described 13 new Quaternary localities with fossile soils (Lower - Upper Pleistocene)
Abstract (other)
   Im Rahmen der geologischen Kartierung auf Blatt 39 Tulln wurden insgesamt 13 neuen quartare und paleopedologische Lokalitaten untersucht (Unter - Obere Pleistozene).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014