Record details

Title
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček
    Pavel Havlíček, Oldřich Holásek & Libuše Smolíková
Other titles
    Bericht über Tätigkeiten zur Erstellung der Geologischen Karte der Republik Österreich 1 : 50.000 im Jahr 2005 (Variant.)
    Berichte über Tätigkeiten zur Erstellung der Geologischen Karte der Republik Österreich 1 : 50.000 im Jahr 2005 (Variant.)
Author
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Holásek, Oldřich, 1938-
    Smolíková, Libuše, 1932-
Language
    německy
Source title - serial
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Vol./nr.
    Jg. 146, Nr. 1-2
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)
Classfication no.
    55(1)
    551.4
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    antroporeliéf
    datování C14
    erozní tvar
    geologie regionální
    hlína
    holocén
    interglaciály
    kvartér
    mikromorfologie půdní
    morfologie fluviální
    půda fosilní
    půdní horizonty
    sedimentace fluviální
    soliflukce
    spraš
    štěrk
    těžké minerály
    záplavová niva
Geographical name
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    39
    2005
    Aufnahmen
    Bericht
    Blatt
    Geologische
    Quartär
    Tulln
    über
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012