Record details

Title
    Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut
Author
    Kvaček, J.
    Lobitzer, H.
    Meller, B.
    Svobodová, Marcela
Language
    německy
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch
Vol./nr.
    Roč. 147, 3-4
Pages
    s. 684-684
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Report about paleobotanical research of the Gosau Fm. of the Tiefengraben - map sheet 95 St. Wolfgang in the Salzkammergut
    Překlad názvu: Zpráva o paleobotanickém výzkumu gosauského souvrství v Tiefengraben, list mapy 95 St. Wolfgang v Salzkammergut
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Gosau Fm. ( Austria)
    paleobotany
    palynology
Keyword
    95
    2007
    Bericht
    Blatt
    Gosau
    Paläobotanische
    Salzkammergut
    St
    Tiefengrabens
    über
    Untersuchungen
    Wolfgang
Abstract (in czech)
   Ve vrstvách gosauské svrchní křídy bylo nalezeno společenstvo rostlinných makro- a mikrofosilií. V makrofloře převažovaly angiospermy Pandanites trinervis, Quercophyllum sp., Dicotylophyllum sp., gymnosperm a kapradiny byly vzácnější. V pylovém společenstvu rovněž převažovaly angiospermní pyly ze skupiny Normapolles -Vacuopollis sp., Plicapollis sp., gymnospermní pyly Taxodiaceaepollenites sp., Corollina torosa a ojediněle spory kapradin čeledi Schizaeaeceae. Přítomnost ojedinělých akritarch a halofytních gymnospermních pylů z čeledi Cheirolepidiaceae naznačuje ovlivnění brakickým prostředím.
Abstract (in english)
   Angiosperm macroflora -Pandanites trinervis, Dicotylophyllum sp., Quercophyllum sp., rare gymnosperms (Geinitzia ap.), ferns and some palynomorphs mainly angiosperm pollen of the Normapolles group - Vacuopollis sp., Plicapollis sp., gymnosperm pollen of Taxodiaceaepollenites sp., Cycadopites sp., Corollina sp. and spores of Schizaeaceae family were found in dark grey sandy claystones of the Tiefengraben, Salzkammergut, Austria. Pollen of Corollina torosa and first acanthomorph acritachs may evidenced brackish influence.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012