Record details

Title
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
Statement of responsibility
    Oldřich Holásek
Author
    Holásek, Oldřich, 1938-
Language
    německy
Source title - serial
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Vol./nr.
    Jg. 149, Nr. 4
Year
    2009
Notes
    Zkr. název ser.: Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    hlína
    holocén
    kvartér
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimentologie
    štěrk
    terasa říční
Geographical name
    Dolní Rakousko (Rakousko)
Keyword
    39
    2008
    Aufnahmen
    Bericht
    Blatt
    Geologische
    Quartär
    Tulln
    über
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012