Record details

Title
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
Statement of responsibility
    Zdeněk Zachař
Author
    Zachař, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 3
Pages
    s. 206
Year
    1998
Notes
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    asociace minerální
    fosforečnany
    hliník
    krystalová struktura
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    parageneze
    rudy barevných kovů
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Zlaté Hory (Bruntál)
Keyword
    AlPO4
    Berlinit
    Hory-západ
    Ložiska
    Sulfidického
    Zlaté
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012