Record details

Title
    Berriasian to Albian dinocysts from the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Petr Skupien
Other titles
    Final Meeting of the Project No 362 "Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation" - Abstract Book (Variant.)
Author
    Skupien, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 29, no. 4-5
Pages
    p. 354-355
Year
    1997
Notes
    12 bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Dinoflagellata
    křída-spodní
Subject category
    flyšové pásmo Západních Karpat
Geographical name
    ČR-Morava
    Horní Lištná (Frýdek-Místek)
    Komorní Lhotka (Frýdek-Místek)
    Malenovice (Frýdek-Místek)
    Pindula (Nový Jičín)
    Soběšovice (Frýdek-Místek)
Keyword
    Albian
    Berriasian
    Carpathians
    Czech
    Dinocysts
    Outer
    Republic
    Silesian
    Unit
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012