Record details

Title
    Beusit z Dolních Borů
Statement of responsibility
    Josef Staněk
Other titles
    Beusite from Dolní Bory, Czechoslovakia
Author
    Staněk, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 3
Pages
    s. 106-111
Year
    1990
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Subject group
    asociace
    beusit
    české moldanubikum
    fosfáty
    mikrosonda elektronová
    minerály
    pegmatit
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Dolní Bory
Keyword
    Beusit
    Borů
    Dolních
Abstract (in czech)
   Beusit z Dolních Borů /Mn, Fe, Ca3PO4/ byl nejprve popsán jako graftonit /Staněk 1983/. Teprve elektronová mikroanalýza ukázala, že jde o beusit. Na uvedené lokalitě byl beusit nalezen v jediném vzorku. Je jemně zrnitý až téměř celistvý, světle šedohnědý. Pouze v elektronovém mikroskopu byl zjištěn trifylín. Beusit se vyskytl pospolu s blokovým K-živcem, který proniká a je tedy vůči němu mladší, starší však než blokový křemen. Jeho vznik je spojen s vývojem centrální blokové zóny a patří k primárním Fe-Mn fosfátům, velmi vzácně se vyskytujícím
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012