Record details

Title
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Jiří Litochleb, Petr Černý a Daniel Ozdín
Other titles
    Bi-Te mineral association from Župkov (Vtáčnik Mts., Slovak Republic)
Author
    Černý, Petr
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Ozdín, Daniel
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 3-4
Pages
    s. 303-315
Year
    2004
Notes
    8 obr., 9 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    analýza termogravimetrická
    andezit
    bizmut
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fluorapatit
    lokalita mineralogická
    lokalita typová
    neogén
    neotyp
    oxidy
    spektrometrie IR
    sulfidy
    telluridy
    tetradymit
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Asociácia
    Bi-Te
    Minerálna
    Republika
    Slovenská
    Vtáčnik
    Zo
    Župkova
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012