Record details

Title
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Č. 285-287
Pages
    s. 120-128
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Classfication no.
    016
    069
    55
Conspectus category
    01
    55
Subject group
    bibliografie
    botanika
    devon
    exkurze
    fauna
    flóra
    karbon-spodní
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moravskoslezská oblast
    muzeum
    nerostné suroviny
    sedimentologie
    speleologie
    terciér
    trace fossils
    zoologie
Geographical name
    Morava (Česko)
    Olomouc
Keyword
    Bibliografie
    Pracovníků
    Přírodovědného
    ústavu
    VMO
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012