Record details

Title
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 337-350
Year
    2001
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Conspectus category
    549
Subject group
    bibliografie
    Český masiv
    drahokamy
    geochemie
    tektity
    uhlí
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Bibliografie
    Boušky
    DrSc
    Prof
    RNDr
    Vladimíra
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012